sociaal ontwerp

Sociaal Ontwerp betekent ontwerpen voor én met de bewoners om de leefbaarheid en betrokkenheid van de straat of wijk te vergroten.

Sociaal Ontwerp, ook bekend onder de Engelse variant social design, is sinds de introductie van de term in de jaren ’60 voor de derde keer aan een heropleving bezig. Het is een tendens om de bebouwde omgeving weer te vermenselijken door te focussen op kenmerken als: kleinschaligheid, lokaal, gebruikersgericht en van onderop. Al meer dan vijftig jaar wordt in de bouwsector verkondigd dat het gebruik centraal moet staan; we moeten genoegen scheppen in het verblijf in de woning.

Zou je het thuis ook zo doen?

Startpunt is gedegen onderzoek naar wat er is en hoe er nu wordt geleefd; waar de problemen zich voordoen en welke aspiraties er bestaan. De simpele vraag: Zou je het thuis ook zo doen of zou je er zelf willen wonen? dient voortdurend beantwoord te worden. Niet de technische overtuiging maar de vraag uit de praktijk en de gebruiksmogelijkheden moeten het project sturen. Ook de integratie van duurzaamheid wordt automatisch een gewoonte bij het hanteren van de benadering van Sociaal Ontwerp. Het betekent oog hebben voor de continuïteit van het wonen.