Over

Deze blog is erop gericht om kennis en ideeën onafhankelijk met elkaar te delen binnen de sociale en technische opgave van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Hallo beste lezer! Welkom op deze blog die schrijft over serieuze onderwerpen gericht op inhoud. Wij proberen u regelmatig en onafhankelijk te informeren over de voortgang van de verduurzaming van de gebouwde omgeving die zich nationaal kenmerkt met de frase ‘Duizend Woningen per Dag’. Onze verhalen hebben tot doel voorbij te gaan aan de waan van de dag en u, de lezer, te voorzien van onafhankelijke kennis en ideeën omtrent het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en sociaal ontwerp. Op deze digitale wijze proberen we zo de bewoners van deze woningen (dus ook u) te ondersteunen bij deze grote opgave met een grote impact op de leefbaarheid in de wijk.

Om misverstanden te voorkomen, wij hebben nu niet direct verstand van bewoners maar eerder voor bewoners. Waar het voornamelijk ‘techneuten’ zijn die als adviseur optreden bieden wij via onze verhalen over inhoud en ideeën ondersteuning vanuit een bredere blik.

Onze verhalen gaan voorbij aan de waan van de dag.

Abonneer u nu hier op onze nieuwsbrief en u krijgt regelmatig inzicht in volkshuisvestingstechnische, subsidietechnische en juridische zaken, strategiekeuze en het analyseren van de belangen van andere partijen. Deze verbreding over de duurzame toekomst van onze woningen en wijken is dan ook hard nodig om te voorkomen dat de belangendiscussie die er gevoerd moet worden ontaard in een zuiver technische discussie.

Namens alle correspondenten en initiatiefnemer BouwhulpGroep heten wij u van harte welkom en wensen we u veel leesplezier!