Correspondenten

Wij stellen aan u voor: de correspondenten van Duizend Woningen Per Dag.

Yuri van Bergen Directeur

Het betaalbaar verduurzamen van bestaande woningen waarbij de bewoners zélf de regie heeft is de opgave waar onze correspondent Yuri zich dagelijks en met heel veel energie voor inzet. Zijn doel is het behoud van onze planeet maar vooral de mensen die daarop wonen. Yuri van Bergen is directeur van BouwhulpGroep, initiatiefnemer van Alliantie+ en tevens hoofdredacteur van deze blog. Hij publiceerde vier boeken gericht op de opgave om duizend woningen per dag te verduurzamen en wordt blij van goede ideeën die ook tot iets leiden!

Sandra Arts Architect & Stedenbouwkundige

Al ruim 20 jaar architect en stedenbouwkundige bij BouwhulpGroep. Dagelijks houd ik me bezig met het realiseren van volkshuisvesting in de bestaande bouw. We maken van een huis een thuis door zorgvuldig te interveniëren in de kwaliteit van het wonen, waarbij het maken van tijdloze architectuur als een vanzelfsprekendheid een extra dimensie geeft aan het wonen, de woning en de wijk. Onder andere door deze blog wil ik kennis delen over onze inzichten in de bestaande stad en onze visie over de veranderende stad.

Haico van Nunen | Lector 

Als lector aan de Hogeschool Rotterdam mag ik me bezig houden met de opschaling van Duurzame Renovatie. Dat doe ik al jaren als adviseur en onderzoeker bij BouwhulpGroep, maar als lector kun je de vraag vanuit zijn volle breedte bekijken. Het is namelijk een complex vraagstuk met vele invalshoeken, en zeker niet alleen techniek.  Dit blog gaat in op die diversiteit aan invalshoeken.

Pieter Deijkers | Architect

Als jonge architect ben ik bij BouwhulpGroep met mijn neus in de boter gevallen. Naast leuke collega’s ligt hier heel veel kennis van de bestaande woningbouw. Deze kennis slurp ik gretig op om projecten tot een succes te brengen. Daarnaast ben ik bezig mijn eigen visie en positie te verwerven als nieuwe architect binnen het verduurzamingsvraagstuk van de bestaande woningvoorraad. Deze zoektocht staat centraal in mijn bijdrage naar de nieuwe architect.

Laurens Talsma | Adviseur

Met 7,5 miljoen woningen in Nederland is de verduurzamingsopgave enorm. Als adviseur bij BouwhulpGroep ben ik betrokken bij de vraagontwikkeling voor deze opgave. Op diverse schaalniveaus – van stad tot straat – waarbij het gebruik altijd centraal staat. De zoektocht naar de beste route en draagvlak maakt het mogelijk dit denken om te zetten naar doen! In dit blog zullen thema’s als vraagontwikkeling, kwaliteitsaanpassing en draagvlakcreatie via mijn inbreng regelmatig de revue passeren.

Thijs van Tetering | Architect

Het vak van de architect is in transitie. De vraag vanuit de opdrachtgever verandert en er komt eindelijk meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Op deze blog zal ik gaan schrijven over deze verandering en de betekenis hiervan. Mijn artikelen zullen tevens in het kader staan van sociaal ontwerp.

Sven Ringelberg | Strategisch adviseur & Ondernemer

Als strategisch adviseur duurzaamheid ben ik binnen de gemeente Rotterdam actief om stapsgewijs 300.000 woningen slim te verduurzamen. Ik kijk daarbij naar de integrale kwaliteit en wensen voor de toekomst. Mijn overtuiging is dat alleen met slimme werkmethoden de energietransitie betaalbaar en  uitvoerbaar kan blijven. Daarnaast ondersteun ik woningbouwcorporaties bij het opstellen van een duurzame portefeuillestrategie. Als ondernemer ben ik actief bij de start-up Simpel Subsidie. Het doel van deze onderneming is om duurzame subsidies gemakkelijk te maken door software. Op mijn website Transitiepaden schrijf ik regelmatig blogs over mijn ervaringen.

Lucas Bakker | Sociaal ontwerper

Ik ben een Social Designer met goed technisch inzicht die het liefst hands-on aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken werkt zoals de energie- en materiaal transitie en de bijbehorende sociale transitie. Mijn grote interesses liggen in de circulaire economie, bio-based materiaal gebruik en zorgen dat iedereen meegenomen worden in de reis naar een duurzame wereld. Bij BouwhulpGroep werk ik rond de thema’s bewoners- en buurtparticipatie, communicatie, circulariteit en ketenopschaling. 

Heeft u ook interesse om correspondent te worden? Klik dan hier.